...

MVO

MVO

HBI en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Zorgvuldig omgaan met het milieu gaat ons allen aan. HBI is zich sinds de oprichting in 1995 bewust van die verantwoordelijkheid en heeft dat tot één van haar speerpunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gemaakt. wij zien onszelf als een schakel in een keten. Het beleid is er dan ook op gericht allerlei samenwerkingsverbanden aan te gaan, die de mvo doelstellingen dichterbij brengen.

Wat doet HBI aan maatschappelijk verantwoord ondernemen ?
Een voortdurende aandacht voor en waar mogelijk realisatie van het reduceren van het gebruik van gas, water en elektra.

VW-T5-Modderkolk..-Juli-2012 (4)

bakjes

Ford-Custom-Asset-Maart-2014 (3)

MB Sprinter Wynmalen Hausman nov 17 (5)

VW Caddy Pauw feb2018 (4)

Elektra:
HBI gebruikt al enige jaren groene stroom.  Stapsgewijs vervangen we onze compressoren die onze gereedschappen aandrijven door energiezuinige exemplaren. Recentelijk hebben wij alle bestaande tl-verlichting in ons pand vervangen door de laatste generatie led verlichting.

Water:
Ons bedrijf gebruikt nauwelijks water. We verwachten op dit terrein niet te komen tot grote reductie.

Gas:
Er is voortdurende aandacht voor het terugbrengen van onze stookkosten. Met name de goede kwaliteit van ons bedrijfspand (A-klasse isolatie) zorgt voor flinke besparingen op ons gasverbruik. Op stookmomenten wordt, indien mogelijk, de bedrijfsdeur (in – en uitrijden in te richten voertuigen) gesloten gehouden. Om optimaal te profiteren van de warmte zorgen een aantal speciale ventilatoren ervoor dat de warmte niet naar het plafond stijgt, maar naar de werkvloer wordt terug geblazen.

Anders:
In overleg kunnen werknemers bepalen wanneer hun vrije dagen op te nemen, evenzo geld voor de vakantieregeling: in overleg kunnen zij aangeven in welke weken zij vakantiedagen willen opnemen. De HBI werknemers zijn betrokken en voelen zich ook daadwerkelijk betrokken. Illustratief is het hier te vermelden, dat het ziekteverzuim al jaren flink onder het landelijk gemiddelde ligt.

HBI acht het haar taak oog te hebben voor initiatieven in haar (directe) omgeving die tot doel hebben de cohesie en kwaliteit van de samenleving te verbeteren. De afgelopen jaren hebben we in dat kader o.a. de volgende activiteiten gesponsord:

 • Oranjevereniging: een vereniging die de gemeenschap hoog in het vaandel heeft en jaarlijks vele activiteiten organiseert voor het dorp en omgeving.
 • Partnerschap met het KWF kankerfonds: maandelijks dragen wij bij aan het KWF kankerfonds.
 • Sponsor van de lokale sportclubs.

Afval:
Permanent zoeken wij naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval te beperken. Intern nemen we daarvoor maatregelen, daarnaast vragen wij onze leveranciers zich te beperken in het verpakkingsmateriaal bij leveranties.

Systematisch wordt al ons afval gescheiden. Chemische stoffen worden volgens de wettelijke voorschriften veilig en gescheiden opgeslagen en voor verwerking periodiek afgevoerd naar verwerkingsstations.

Waar mogelijk probeert HBI haar materialen, gereedschappen en diensten te betrekken bij firma’s die het predicaat (of het streven naar) milieuvriendelijk verdienen.

HBI heeft bewust Finnerup als leverancier van zijn inrichtingen gekozen. Finnerup is een Deens bedrijf die voldoet aan de hoge eisen die de Deense overheid stelt aan bedrijven. De inrichtingen van Finnerup zijn volledig van aluminium en 100% recyclebaar. Ook de verpakkingsmaterialen die Finnerup gebruikt zijn voor 100% recyclebaar.

HBI draagt er zorg voor dat de werknemers zowel in als om het bedrijfspand (in het bijzonder het parkeerterrein) werken in een veilige omgeving. Niet alleen voldoet het aan alle ARBO-eisen, maar wordt het eigen personeel gestimuleerd veilig te werken en toe te zien op elkaars veiligheid. Vrijwel dagelijkse controle van apparatuur en installaties is vanzelfsprekend in ons bedrijf.

Scholing:
BHV: Ten minste 2 van onze medewerkers zijn in het bezit van een BHV-certificaat. Uiteraard zien we erop toe, dat ook de BHV herhalingscursussen op tijd worden gevolgd.

HBI is sinds maart 2010 erkend leerbedrijf voor voor de mobiliteitsbranche. Wij hebben goede ervaringen met de stagiaires die in ons bedrijf werkzaam zijn of hebben gewerkt. Periodiek gaan de medewerkers op bijscholing om bijvoorbeeld hun kennis op elektronicagebied te updaten.

 

De milieueffecten op een rij:

 • Een lichtgewicht inrichting (gewichtsbesparing  gemiddeld ±50%) zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het brandstofgebruik en minder CO2 uitstoot.
 • Minder gewicht resulteert in minder slijtage van remmen en banden.
 • Minder vervoerbewegingen door groter maximaal  laadvermogen van de voertuigen.
 • De inrichtingen gaan ca. 15 jaar mee (kunnen wel 3 keer worden over-gebouwd naar een volgend voertuig, afhankelijk van gebruik(er)).

Uit de aard der zaak is er in onze branche sprake van veel vervoersbewegingen. Echter door de vele onbekende variabelen (het halen/brengen van bedrijfswagens van en naar HBI of klant) is het ondoenlijk hierop een systematiek te zetten die leidt tot een reductie van het aantal afgelegde kilometers.

De vervoersschema’s van bus en treinstations tot ons bedrijf zijn gelimiteerd. Op dit moment loont niet het niet om onze werknemers te stimuleren gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Periodiek evalueren we alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan mvo en stellen ons de vragen die ook bij kwaliteitszorg centraal staan: “Doen we de goede dingen en doen we die goed?” Aan het eind van elk jaar hopen we in een aantal concrete treden te zijn gestegen op de mvo ladder.

CO2 Prestatieladder:
In 2013 heeft HBI zich gecertificeerd voor het Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) CO2-Prestatieladder niveau 3. Het is ons doel en streven om deze prestatieladder zo goed mogelijk aan te houden in al onze werkzaamheden.

In verband met hoge audit-kosten die vereist zijn om deze certificatie te vernieuwen heeft de directie van HBI besloten om deze kosten jaarlijks te investeren in het “vergroenen” van het bedrijf. Dit betekend dat HBI zich inzet om deze prestatieladder zo goed mogelijk na te streven, maar niet over een recente certificatie beschikt.

Vanwege de kleinschaligheid van het bedrijf zijn de lijnen kort,  er is dagelijks goed contact met alle werknemers. Op deze wijze verloopt de communicatie goed en komen eventuele elementen die de werksfeer nadelig zouden kunnen beïnvloeden snel aan het licht en kunnen deze, indien aanwezig, snel verholpen worden.

Doelstellingen voor de toekomst:

 • Reductie energieverbruik (in het bijzonder elektriciteit)
 • Reductie van ons afval
 • Het na-streven van Europese richtlijnen m.b.t. recycling en milieuprestaties.
 • Het aanhouden van de CO2 prestatieladder richtlijnen.

Cradle to Cradle

Finnerup staat voor duurzaamheid. Dit uit zich niet alleen in de bewezen kwaliteit maar blijkt vooral uit de wijze van ontwerpen en de bewuste materiaalkeuze; 95% aluminium, 4.9% staal, 0.1% kunststof.

Finnerup wordt volledig ontwikkeld en geproduceerd in Denemarken. Denemarken geldt als één van de meest milieubewuste productielanden van de wereld.

Finnerup heeft voor de productie van haar bedrijfswageninrichting systeem bewust gekozen voor het gebruik van zo veel mogelijk aluminium. Aluminium is na profilering vrijwel onverwoestbaar, licht van gewicht en behoeft geen nabehandeling ter voorkoming van corrosie.

In 2017 heeft de European Parliament’s ENVI Committee bepaald dat het wilt streven naar 75% reclycling van haar totale aluminium (European Aluminium position on recycling targets, 2017). HBI doet haar uiterste best om dit streven te volgen.

Het grote voordeel van recycling is de geringe energie input. Slechts 5% van de oorspronkelijke energiebehoefte voor nieuw aluminium is nodig voor het maken van nieuw aluminium uit aluminiumschroot.

HBI en Finnerup willen graag grip houden op het cradle-to-cradle proces. Wij belonen de klanten die hier aan mee willen werken door het toekennen van een vergoeding of eventuele bij inlevringvan hun gebruikte inrichting. Het figuur links legt dit process verder uit.

statiegeld-voor-uw-inrichting

DIRECT CONTACT
OPNEMEN MET ONS

IMPORTEUR VAN